מהו ההבדל בין טקס חתונה רפורמית לטקס חתונה חילונית?

מהי חתונה רפורמית?

חתונה רפורמית היא חתונה דתית כאשר עורך הטקס הינו רב רפורמי או רבה רפורמית, אשר מייצגים אורח חיים של קהילה דתית ליברלית שבמרכזה בית כנסת וקהילה.
הזרם הרפורמי ביהדות הוא זרם  דתי פלורליסטי המהווה חלופה דתית לאורתודוכסיה. טקס חתונה רפורמית הוא טקס הנערך מתוך גישה שוויונית  ובו בזמן שומר על כל הרכיבים של טקס החתונה המסורתי. התנועה הרפורמית הולידה תפיסות תיאולוגיות חדשות בנוסח התפילה ובעשייה הדתית, בתחילה באירופה, ולאחר מכן בארה"ב, שם עיקר משקלה והשפעתה עד היום.
התנועה הרפורמית בישראל אינה משיאה זוגות אשר אחד מבני הזוג אינו יהודי.
רב רפורמי או רבה רפורמית עברו הסמכה לרבנות על ידי מוסד מוכר להכשרת רבנים של היהדות הרפורמית.

מהו טקס חתונה יהודי חילוני?

טקס חתונה חילונית הוא טקס הנשען על תפיסה הומניסטית אשר במרכזה מצוי האדם. במוקד החתונה החילונית נמצא הזוג – איש ואשה שווי מעמד. הטקס מתאפיין בהדדיות, ביטוי עצמי וחידוש ברוח התרבות היהודית והישראלית.
טקס החתונה של הויה הוא טקס חתונה יהודי-חילוני. עורך הטקס הוא אדם (איש או אשה) בעל רקע עשיר בתרבות ישראל, החולק תחושת שליחות ציבורית וחזון לשינוי סדר היום החברתי והתרבותי במדינת ישראל בתחום חופש הדת.
טקס החתונה החילוני מאפשר לזוג לשמר מחד את מרכיבי וסמלי טקס הנישואים היהודי ומאידך להתאימו להשקפת עולמם ואורחות חייהם. טקס החתונה החילוני מעניק לגם זוגות אשר מוגדרים על פי ההלכה היהודית כפסולי חיתון אפשרות להינשא בטקס נישואים יהודי.
בהויה אנו עורכים טקסים של חתונה לכל זוג אשר חפץ בקיום טקס חתונה יהודית חילונית. התנאי היחיד הינו שהחתן הכלה אינם נשואים לאחרים. עורך טקס או עורכת טקס בהויה הוסמכו על ידי הויה לשמש כעורכי טקסים בקורס מעמיק ומקיף.

רוצים לדעת עוד?

קראו עוד על טקסי החתונה של הויה, הכירו את עורכי ועורכות הטקסים שלנו, או הצטרפו לסדנה לקראת חופה (מומלץ!).