מאמרים

טקס ,טקסים וטקסי חיים

טקס ,טקסים וטקסי חיים

"טקס" – מהו? 

א. גישה מצמצמת – טקס כהתנהגות דתית.

טקס דתי הנו התנהגות פורמאליות, חוזרת על עצמה, מלווה במלל או שירה, לעתים גם בתנועות גוף ובאובייקטים נושאי קדושה, המכוונת כלפי אלוהות או ישות על-טבעית כלשהי.

ב. גישה מרחיבה – טקסים חילוניים – לאומיים, חברתיים.

טקסים חילוניים שואבים כוחם מאידיאולוגיה ו/או מערכים שמקורם ארצי, לא טרנסנדנטאלי (לאומיות, טקסים חברתיים).

הגדרות שונות של טקס:

  • מעשה של יחיד או יחידים, שעיקרו התוכן הסמלי הגלום בו.

תוכן סמלי זה הוא המעניק משמעות לטקס.
המשמעות – חלקה גלויה וחלקה סמויה.

  • טקס הוא יחידה תרבותית מובנית, חוזרת על עצמה, נראית, בעלת התחלה, אמצע וסוף, בימת התרחשות וקהל צופים.

זהו "ביצוע תרבותי", תמצית התרבות המוצגת לצופים. זו הדרך של החברה "להציג את עצמה לעצמה". להעלות, במפורש ובמרומז, רבדים סמויים, ערכים ואידיאלים של דמות החברה.

  • הטקס מגדיר/מאשרר זהות.

מהם מאפייני הטקס?
טקס הנו טרנספורמטיבי : מעביר ממצב למצב (תודעתי, חברתי, חוקי וכיו"ב). מצב זה ניתן לשינוי בד"כ רק ע"י טקס אחר.
הטקס כולל היבטים חושיים: באמצעות החושים הקולטים את המרכיב החוויתי של הטקס, נקלט גם המרכיב הנורמטיבי שלו. ככול שמעורבים יותר חושים כך הטקס אינטנסיבי יותר.
ריטואליזציה ופרפורמטיביות: ריטואליזציה – מרכיב קבוע בטקס, כפוי על המשתתפים. פרפורמטיביות – היסוד הדינמי והספונטאני בהתנהגות ובעיצוב הטקס.

מהם טקסי מעבר?
אלה טקסים אוניברסאליים, הקיימים בכל חברה.
טקסי חיים: מציינים את המעברים השונים במהלך מחזור החיים – לידה, בגרות, נישואים, אבל ומוות.
מחזור הטבע ועונות השנה: ראש השנה, טקסי קציר, ביכורים.
חילופי שלטון: החלפת שלטון, הכתרת נשיא / מלך.
חיי הפרט: גיוס לצבא, השלמת תואר.

מהם טקסי חיים?
טקסי החיים מבטאים ויוצרים את המעבר של הפרט מסטטוס אחד לאחר, תוך לימוד, הקנייה והבהרה של החובות והזכויות החדשים.
הטקס משנה את זהותם של הפרטים, ומאשר חברתית את זהותם החדשה

מרכיבים עקרוניים בטקסי חיים:

  • הפרדה, ניתוק (פרה-לימינאלי) : סמלים של הפרדה וניתוק מהסטטוס הקודם.
  • גבוליות (לימיניאליות) : חוסר זהות ברורה. "בין לבין", "לא כאן ולא שם", "גם כאן וגם שם".
  • שילוב (פוסט-לימינאלי) : סמלים של קישור, חיבור ושילוב לסטטוס החדש.

מרכיבים אלה אינם (בהכרח) כרונולוגיים. פעמים רבות הם בו-זמניים. הדגשים והמשקל היחסי של כל מרכיב משתנים בהתאם לאופי וסוג הטקס, עוצמתו, מרכזיותו וחשיבותו.
משמעות הטקס, אורכו, מורכבותו, משתנים בין חברות ובין זמנים.
ככול שהשינוי גדול, משמעותי ובעל השלכות חברתיות רחבות יותר, כך הטקס יהיה דרמטי יותר.
השלב הלימינאלי הוא מצב מבלבל, קשה, מסוכן, ומאופיין באי-היראות ובאי-מיניות.

גם טקס הנישואים היהודי מאופיין במרכיבי ניתוק, גבוליות ושילוב רבים.

למה מתחתנים? למה משפחה?

  • הסדרת ההולדה בחברה.
  • הסדרת יחסי רכוש, כולל זכויות על יחסי מין.

תנאים חברתיים שונים עיצבו מבנה משפחתי – ומכאן גם טקסי נישואים – שונים.

טקס הנישואים היהודי המסורתי כולל עקבות וסמלים מרבדים היסטוריים רבים, ומעיד על השינויים הרבים שחלו בו, בעקבות שינויים בתנאים החברתיים.