מאמרים

פורום דמעת העשוקים והעשוקות

פורום דמעת העשוקים והעשוקות

מאת: מערכת הויה

"ושבתי אני ואראה את כל העשוקים" (קהלת ד, א)… בממזרים (!)"' (ויקרא רבה ל"ב ח')

ממזר הוא כינוי גנאי נורא. אף אחד לא רוצה להיות ממזר ולא להוליד ממזרים. הממזר מוקצה, אסור לו/לה להינשא ליהודי/ה כשר/ה. משהו נורא. אות קין לדיראון עולם.

החשש מהולדת ממזרים הוא אחד מהמנגנונים המשעבדים נשים מסורבות גט לבעליהן ומונע מהן את הזכות האלמנטארית ללדת ילדים. מי שנולד ממזר, פרי הזיווג האסור, הוא קורבן על לא עוול בכפו וזכויותיו הבסיסיות ביותר נפגעות.

בתורה כתוב: לֹא-יָבֹא מַמְזֵר, בִּקְהַל יְהוָה:  גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי, לֹא-יָבֹא לוֹ בִּקְהַל יְהוָה. (דברים כג ג)

מיהו ממזר? חז"ל מגדירים

"ואיזה הוא ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, דברי רבי עקיבה.  שמעון התמני אומר, כל שחייבין עליו כרת בידי שמיים; והלכה כדבריו.  רבי יהושוע אומר, כל שחייבין עליו מיתת בית דין; אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסים בירושלים וכתוב בה, איש פלוני ממזר מאשת איש, לקיים דברי רבי יהושוע". (יבמות פרק ד משנה יג)

משמעות דברי שמעון התמני היא שבן או בת שנולדו כתוצאה מיחסי מין אסורים שהעונש עליהם הוא כרת, במילים אחרות גילוי עריות מכל הסוגים (קרובי משפחה, אשת איש וכו'), הוא ממזר. (ר' יהושע מרחיב הגדרה זו).

 חשוב לדעת: ילד הנולד לאישה רווקה מחוץ לנישואים אינו ממזר.

ההלכה קובעת שממזרים לא יכולים להינשא ליהודים רגילים אלא רק לגרים או בינם לבין עצמם.

זהו דין בעייתי מבחינה מוסרית כי הצאצאים נענשים על חטא שלא הם חטאו אלא הוריהם או אבותיהם הקדמונים (עד עשרה דורות = לעולם). ואולם, בשונה מחוקים בעייתיים אחרים שחז"ל מצאו דרכים להופכם לבלתי ישימים לחלוטין (בן סורר ומורה, עיר נידחת וכד'), מהלך זה לא נעשה בעניין הממזרות, למרות המודעות לעוול הנעשה. מודעות זו נראית בברור במדרש הבא:

'ושבתי אני ואראה את כל העשוקים' (קהלת ד, א). חנינא חייטא פתר קרייה (פרש את הפסוק) בממזרים. 'ושבתי אני ואראה את כל העשוקים' – אילו הממזרים. 'והנה דמעת העשוקים' – אימותיהן של אילו עברו עבירה ואילין עליביא מרחקין להון (ואלו העלובים מרחיקים אותם). אביו של זה בא על ערוה זה מה עשה וזה מה איכפת לו. 'ואין להם מנחם', אלא ומיד עושקיהם כוח, זה סנהדרין גדולה של ישראל שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם 'לא יבא ממזר בקהל ה' (דברים כג, ג). 'ואין להם מנחם' – אמר הקב"ה עלי לנחמן…(מדרש ויקרא רבה, פרשה לב, ח)

חכמים לאורך הדורות יצאו מגדרם  כדי להתעלם ממידע העלול להפוך אנשים לממזרים ואף עשו מניפולציות מפתיעות למדי במידע מפליל שנראה מאוד מובהק.[1]

היום נוספו לבעיות האמורות שני מימדים:

  1. החשש מלידת ממזרים גורם לשליטה מוחלטת של גברים סרבני גט בחיי בנות זוגן לשעבר. החשש מלידת ממזרים מהווה כלי מובהק לדיכוי חירותן הבסיסית של נשים.
  2. הרבנות מנהלת רישום סודי של ממזרים, בניגוד למגמה ברורה של לפחות חלק מן הפוסקים להעלים ולהתעלם מכל מידע העשוי להפוך אדם לממזר.

מצד אחד, אין הרבה אנשים הרשומים היום כממזרים במדינת ישראל. מצד שני, האימה שכרוכה בחשש ללידת ממזרים או להיוודע על דבר ממזרותם של ילדים שכבר נולדו מקיפה מעגלים הולכים וגדלים של אנשים. הדבר הזה מפרק מערכות יחסים זוגיות, מונע מילדים את הזכות לקבל מזונות מאביהם (אם אינו הבעל החוקי של האם הרי שתביעת מזונות תחשוף את ממזרותו. המערכת המשפטית במדינת ישראל היום סבורה שעדיף לרעוב מאשר להיות ממזר) ואלה רק דוגמאות לסוג הפגיעות הכרוכות בחשש מהממזרות.

יותר ויותר ממזרים נולדים היום לא בזדון אלא מחוסר ידיעת ההלכה (למשל, אלמנה שיש לה ילדים ונישאת לאחי בעלה המת, ילדיה ממזרים) ובשל סרבנות הגט (נשים שמחליטות להמשיך בחייהן למרות שלא קיבלו גט).

הנושא הזה מושתק. יש הטוענים שעצם העיסוק בו יכשיל את מאמצי בתי הדין הרבניים להכשיר את מי שקיים חשד לגבי מעמדם. מי שמופיע ברשימה השחורה חי באימה שמעמדו/ה יתגלה.

חלק גדול מאוד מהציבור כלל אינו יודע בדיוק מה זה ממזר אבל יודע שזה רע מאוד ומשתף פעולה עם העניין בלי להבין בכלל מה הבעיה עם ממזרים ומדוע אסור להינשא להם.