מאמרים

עמדתנו ביחס להצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת

עמדתנו ביחס להצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת

מאת: מערכת הויה

עמדתנו ביחס להצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התשס"ט – 2009 

לקראת הישיבה שתתקיים ביום 8.3.10 בה תתקיים לפי המתוכנן, הצבעה על הצעת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התשס"ט אנו מבקשים לחזור ולהביע בפניכם את התנגדותנו להצעת החוק האמורה.
נייר העמדה המצ"ב נשלח אליכם לראשונה לפני הישיבה שהתקיימה ביום 13.10.09, בה הצגנו את התנגדותנו להצעה. ההצבעה לא התקיימה בסוף הישיבה, ועתה עם התקרב המועד להצבעה אנו מבקשים לשוב ולהזכיר את עיקרי נימוקנו נגד ההצעה.

לצערנו, איננו רואים כיצד ההצעה משפרת את דיני המשפחה בישראל. בניגוד לאמור בדברי ההסבר של ההצעה היא אינה נותנת מענה הולם לחסרי הדת בישראל, אלא היא ממשיכה את הקיפוח וההפליה לרעה של קבוצה זו כפי שיפורט בהמשך הדברים. אנו קוראים לכנסת לקדם חקיקה מודרנית המסדירה את נושא הנישואין והגירושין בישראל, שתבטיח לכל אדם במדינת ישראל זכות לבחור בן זוג ולהינשא על פי צו מצפונו; הצעת החוק אינה מבטיחה שוויון וחירות לכל אדם המבקש לממש בישראל את זכות היסוד להקים משפחה ויוצרת הסדר בעייתי ביותר, הפוגע בשוויון, בחופש הדת, ואינה עונה כלל על בעיית מנועי החיתון בישראל.
הבעיות המרכזיות בהצעה הגלומה הינן:

  • ההצעה יוצרת גטו משפטי לקבוצת חסרי הדת.
  • הפתרון המוצע רלוונטי רק לבני זוג ששניהם חסרי דת הנישאים זה לזו, ולכן נותן פתרון רק לכ-170 זוגות בשנה שהם 3.8% מהזוגות הישראלים הנישאים בחו"ל מדי שנה.
  • ההצעה מחזקת את שליטת הממסד הדתי בחיי הפרט שכן כל זוג יאלץ קודם לרישום לערוך בירור ברבנות של היותו "חסר דת", ואף לאחר הרישום יכול בית דין דתי לדרוש לבטל הרישום אם הוא סבור שמי מהם כן שייך לדת כלשהי.
  • הנרשמים בברית הזוגיות לא יהיו זכאים למלוא הזכויות הניתנות לזוגות נשואים ואף לזוגות ידועים בציבור. הצעת החוק שוללת לחלוטין הקלות במתן מעמד בישראל הניתנות לבני-זוג נשואים ולידועים בציבור. בכך הופך הרישום במרשם הזוגיות להסדר מפלה ומקפח.
  • הנרשמים בברית הזוגיות לא יהיו זכאים למלוא הזכויות של זוגות נשואים אלא בחלוף 18 חודשים מיום הרישום, תוך הפלייתם לרעה לעומת זוגות נשואים.
  • הסטאטוס המשפטי של זוגות אינו ברור ולכן הם יתקלו בקשיים לגבי מעמדם, זכויותיהם וחובותיהם בהגיעם לארצות אחרות.

סיכומו של דבר, הצעת החוק מייסדת מעמד נישואין סוג ב' לאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל ומבצרת את מעמדו של הממסד הדתי, ובייחוד הרבנות האורתודוקסית, כסמכות הבלעדית השולטת על המעמד האישי בישראל, אפילו למי שהממסד הדתי אינו רואים בו חלק מקהלם. אנו סבורים, כי הגיעה העת לתקן את העוול בן עשרות השנים, לפיו נמנעת מאזרחים ומתושבים במדינה זכות היסוד הבסיסית שלהם להינשא למי שליבם חפץ, ובאופן שיבחרו. אנו קוראים לכם אפוא להתנגד להצעה זאת ולא לקדמה.