מאמרים

שליטה בדלת האחורית

שליטה בדלת האחורית
ד"ר עופר קורנפלד

ofer-shlitaלכלל החקיקה הדתית בישראל עלול להצטרף בימים אלה חוק חדש. הצעת חוק משפילה, "ברית הזוגיות לחסרי דת", עולה היום על שולחן ועדת השרים לענייני חקיקה. על פי הצעת החוק, יוקם מרשם זוגיות שבו יוכלו להירשם רק זוגות שבהם שני בני הזוג נחשבים חסרי דת. המשמעות: יצירת גטו נפרד לחסרי הדת בישראל, שיוכלו להינשא רק בינם לבין עצמם.

בישראל חיים כיום כרבע מליון אזרחים חסרי סיווג דתי. רובם המכריע עלו בשנות ה-90 מחבר המדינות. מדובר באזרחים שעלו על פי חוק השבות ומוצאם ממשפחה יהודית, אך אינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה.

רוב חסרי הסיווג הדתי חיים בישראל כיהודים ומקיימים אורח חיים יהודי-ישראלי: הם דוברי עברית, חוגגים את החגים, לומדים בבתי הספר הממלכתיים, משרתים בצבא וכו'. הם מזהים עצמם כיהודים וכך מתייחס אליהם גם רובה של החברה הישראלית.

לאהבה כידוע אין מדינה, ולכן רק כ-4% מבין חסרי הסיווג הדתי מתחתנים עם חסרי סיווג דתי. השאר – 96% – מתחתנים עם יהודים ויהודיות. זוגות אלה אינם יכולים להינשא בישראל, ולכן נאלצים להינשא מחוץ לגבולותיה.

התפתלויותיהם של מנסחי החוק החדש בניסיונם להתחמק מחוק נישואין אזרחי הביאו את הצעת החוק לאבסורדים רבים. כך למשל מעניקה הצעת החוק מעמד לרבנות אפילו כלפי מי שהיא אינה מכירה ביהדותו:  כל חסרי הסיווג הדתי שיהיו רשאים להירשם במרשם הזוגיות יופנו קודם כל לבתי הדין הדתיים, כדי שאלה יקבעו שאכן הם אינם שייכים לאחת מן הדתות המוכרות בישראל. משמעות הדברים היא שבני זוג יצטרכו לקבל את אישורה שהם אינם יהודים.

זאת ועוד: כיוון שברישום הפורמאלי בני הזוג יהיו רק בברית זוגיות ולא במעמד של נישואים, , הם לא יזכו לכל הזכויות של זוג נשוי ולא יוכרו כזוג נשוי מחוץ לגבולות ישראל. למרות זאת, שליטתו של בית הדין הרבני תימשך כל חייהם, והוא יוכל לערער על נישואיהם גם שנים רבות לאחר שנישאו. מנהגם של בתי הדין הרבניים ההולכים ומתחרדים לבטל את פסיקותיהם הקודמות, יביא בנוסף לביטול של גיור וגירושין גם לביטול הנישואין של חסרי דת.

הצעת החוק היא פרי של ברית בלתי קדושה של שני גופים, "ישראל ביתנו", שמפיקה רווח פוליטי מכך שציבור העולים מחבר המדינות לא יתערה בחברה הישראלית, והממסד הרבני, שמפיק רווח מפוקפק מכך שהרבנות משתלטת על עוד חלקה בהגדרתו של אדם כיהודי או לא.

בישראל מתקיים עוול מתמשך המונע מאזרחים את זכות היסוד הבסיסית שלהם להינשא לבחיר לבם על פי ערכיהם.  החוק המוצע נועד ליצור מסך של מלל שיסתיר את העוול מעיני הציבור. במקום הצעת החוק המבישה יש צורך לחוקק חוק נישואין וגירושין אזרחי, שיבטיח לכל אדם את הזכות לבחור את בן זוגו ולהינשא על פי צו מצפונו.